Summer Morning Poem

Summer Morning Poem

"Summer Morning Poem" 35" x 23" oil on Yupo 2013